Sikre skoleveje

At skabe sikre skoleveje er en vigtig forudsætning for at forældrene tør sende deres børn afsted på egen hånd til skole. Sikre skoleveje er således vigtige i forhold til at lære børn at klare sig selv i trafikken, samt til at give dem grønne transportvaner.

Sikre skoleveje kan ske ved at skabe en adfærdsændring på den enkelte skole. De utrygge forhold skabes mange steder af forældrene, der afleverer deres børn i skole i bil. Trafikplan kan medvirke til at udarbejdelse af en trafikpolitik på den enkelte skole samt til at rådgive om hvordan politikken implementeres.

Sikre skoleveje kan også skabes ved at gennemgå skoledistriktet systematisk i forhold til at udpege trafiksikre skoleveje. På disse strækninger skal det sikres, at der er gode faciliteter til fodgængere og cyklister.