Projektering

Trafikplan projekterer vejanlæg. Projekteringen sker i dialog med bygherre og arkitekter. Trafikplan projekterer efter Vejreglernes anbefalinger, men også ud fra øvrig tilgængelig viden inden for vejsektoren.