Parkering

Indpasning af parkering i et projekt er en binding, der kan være en udfordring for projektet. Trafikplan har erfaring med at projektere parkeringsarealer på terræn samt i bygninger.

Trafikplan udfører parkeringsanalyser, hvor parkeringssituationen i et område analyseres. Den eksisterende kapacitets og anvendelsen af pladserne registreres. Herved fremkommer udnyttelsesgraden i delområderne. En sådan analyse er et nyttigt redskab til at vurdere, om der skal indføres eller ændre på parkeringsrestriktionerne i området.