Cykeltrafik

Ved at forbedre forholdene for cyklister kan der opnås en lang række fordele for byen samt den enkelte cyklist.

Bedre cykelfaciliteter medfører ofte flere cyklister. En mærkbar stigning i mængden af cyklister kræver sikre og trygge forhold på de rigtige strækninger. Dette vil ofte være radialforbindelserne mod bymidten eller i nærheden af skoler.

Trafikplan kan rådgive om hvordan forholdene for cyklisterne forbedres, så fremkommelighed, sikkerheden og trygheden øges.

Referencer:

Cykelstrategi, Faxe Kommune