Byudvikling og byomdannelse

Trafikplan fungerer som samarbejdspartner eller underrådgiver for arkitekter og projektudviklere, når nye byområder skal udvikles eller når der sker en omdannelse af eksisterende områder.

Trafikplan er i disse opgaver fagansvarlig for at sikre, at følgende aspekter analyseres eller gennemføres:

  • Trafikafvikling (kapacitetsberegninger)
  • Færdselsflow for alle trafikantgrupper
  • Trafiksikkerhed
  • Tilgængelighed for alle
  • Arealbehov for store køretøjer
  • Projektering af vejanlæg

 

Vundne projektkonkurrencer:

  • Levantkaj, By & Havn

  • Omdannelse af Kommunehospitalet i Aarhus, FEAS

  • Kerteminde Renæssancehavn, Kerteminde Kommune og Realdania
  • Tilgængelighed i historiske bykerner, Viborg og Realdania