Arealbehov

Arealbehovet for store køretøjer er ofte en vigtig binding i et projekt. Trafikplan analyserer arealbehovet for det dimensioneringsgivende køretøj i programmet AutoTurn. I programmet simuleres køretøjets kørselsmønster på en ønsket rute. Arealbehovet optegnes, så det tydeligt fremgår af projektmaterialet.