Firmaprofil

Trafikplan ApS specialiserer sig i rådgivning indenfor trafik- og mobilitetsplanlægning samt projektering.

Firmaet ejes af Peter Søndergaard og Kresten Madsen. Trafikplan har kontorer i Skanderborg og Esbjerg.

Firmaet har en bred erfaring med trafikale analyser og projektering af trafikale løsninger. Disse løsninger tager hensyn til fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed for alle trafikantgrupper.

Trafikplan sikrer en helhedsorienteret trafikplanlægning, hvor der indtænkes alt fra strukturen af det overordnede vejnet til ledelinjen ved bustoppestedet. Trafikplan fokuserer på at skabe trafiksystemer, der tilpasses de lokale forhold, så trafikken afvikles effektivt og sikkert, uden at det sker på bekostning af den levende by.